PM
UWE SS
UWE SS
PRODUKTY
Typ Kapacita (kg)  Dílek /e/  Dílek /d/ UWE SSA1000 1000 0,5 0,2 UWE SSA1500 1500 0,5 0,2 UWE SSA2000 2000 1 0,2 UWE SSA3000 3000 1 0,2 UWE SSB1000 1000 0,5 0,2 UWE SSB1500 1500 0,5 0,2 UWE SSB2000 2000 1 0,2 UWE SSB3000 3000 1 0,2 UWE SSC1000 1000 0,5 0,2 UWE SSC1500 1500 0,5 0,2 UWE SSC2000 2000 1 0,2 UWE SSC3000 3000 1 0,2 150 x 150 cm Rozměr vážící plochy Přesnost (kg) SPECIFIKACE 100 x 100 cm 120 x 120 cm VÁHY   UWE - VÁŽNÍ PLOŠINY  Provedení  nerezové  I n d i k á t o r y UWE -   ATM, W75, VFM, VFS        I n d i k á t o r y m a j í v e l k ý f u n k č n í r o z s a h p r o v y u ž i t í p ř i v a ž í c í c h aplikacích vhodných pro použití v obchodním styku.   4x ohybový snímač vč . nož iček VFM VTM VFS W75 IINDIKÁTORY
VTM
W75 /VFS / VFM
MŮSTKOVÉ VÁHY
W75 / VTM/ VFM / W55 / APM / / VFS / VPS
/
NEREZOVÉ VÁHY
AGS / ZS / VFS / VPS
KONTROLNÍ VÁHY
MII / ZS
KOMPAKTNÍ VÁHY POČÍTACÍ VÁHY
SEK / SHC / VGC / VOC
OBCHODNÍ VÁHY
VGP / ASEP / VOP /
JEŘÁBOVÉ VÁHY
CS / HS / CCS / CSB
VÁŽNÍ PLOŠINY
Universal Weight electronics